SHARE THIS
FOLLOW US


Про нас

Компанія «Yurima Architects» заснована в 2008 році. Сфера діяльності компанії — сучасне архітектурне проектування та дизайн житлових, комерційних і соціальних об'єктів. Наша робота полягає в тому, щоб знайти раціональне, естетичне і економічно виправдане рішення поставленого перед нами завдання.

Мета діяльності компанії полягає в створенні максимально сприятливого середовища проживання людей. Постійне професійне вдосконалення та знання, помножені на досвід і технологічні інновації — все це служить базою для досягнення нашої мети. Ми прагнемо знайти гармонійне співвідношення між людиною, архітектурою і природою, де чільне місце займає людина, її відчуття, думки та ідеї.

Відправна точка кожного проекту — концепція, заснована на аналізі та обговоренні поставлених завдань. Приступаючи до роботи, ми враховуємо всі культурні, екологічні та економічні складові. Обгрунтоване концептуальне рішення надалі служить прецедентом для якісно нового рівня проектування. Наступний крок — втілення ідеї в естетично завершений образ і його ретельне опрацювання. Уважне ставлення до деталей істотно скорочує часові та матеріальні витрати на етапі реалізації проекту.

Ми — команда професіоналів, захоплених своєю справою. Ми дотримуємося інтеграційного підходу до проектування, залучаючи до процесу провідних суміжних спеціалістів. Командна робота будується на взаємодії учасників у загальній налагодженої структурі робочого процесу. Такий підхід дозволяє досягти оптимального результату на всіх стадіях проектування та будівництва. Замовник відпочатку є нашим партнером, тому робота будується на відкритому обговоренні та взаємній повазі. Ми працюємо над спільним результатом!